Charles Mangion

PQ – Fabbriki ġoddali mhumiex estensjonijiet

May 9, 2012CharlesBlogComments Off on PQ – Fabbriki ġoddali mhumiex estensjonijiet

Leġislatura XI
Kategorija ORAL
Mistoqsija Numru: 34159
Data: 30/04/2012
Seduta: 468 – 07/05/2012 06:00 PM

Titlu: Fabbriki ġoddali mhumiex estensjonijiet

L-Onorevoli CHARLES MANGION staqsa lill-Onorevoli TONIO FENECH (Ministru tal-Finanzi, l-Ekonomija u Investiment):

Jista’ l-Ministru jagħti d-dettalji ta’ 130 fabbrika ġdida mhux estensjonijiet li nfetħu mill-2008 sal-lum? Liema huma u kemm jimpjegaw nies?

Tweġiba:
Ngħarraf lill-Onor. Interpellant illi kif diġa intqal f’mistoqsija parlamentari 31846, il-kumpaniji kienu 127 u kienu dawk kollha li investew f’pajjiżna, kemm ġodda kif ukoll espansjonijiet. Ukoll kif intqal fl-istess mistoqsija parlamentari dettalji dwar il-kumpaniji ma jistgħux jingħataw minħabba raġunijiet ta’ kunfidenzjalità kif stabbilit fil-Business Promotion Act.

You can follow any responses to this entry through the RSS feed. Both comments and pings are currently closed.

Twitter
Follow Us
Click On The Icons Below To Follow Us On Various Social Networks.
Latest Photos